Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom (AS) är i princip detsamma som högfungerande autism. Vanliga kännetecken är: Annorlunda sätt att fungera socialt och i kommunikation, starka specialintressen, annorlunda perception. Detta i kombination med begåvning minst inom normalområdet. Som alla funktionshinder/tillstånd inom autismspektrum har det biologiska orsaker, är medfött och livslångt. Aspergers syndrom är inget som skall ”botas”, utan personen och omgivningen skall läras leva med det. Det kan gå bra, med rätt tänkande och värderingar.

Man skall vara medveten om att Aspergers syndrom yttrar sig annorlunda hos vuxna än hos barn. Problemen ligger på högre nivå och är ofta mer osynliga och komplexa hos vuxna, men de finns. Förtryck är vanligt, och det ”stöd” som samhället erbjuder fungerar ofta dåligt. Följdproblem som depression eller hospitalisering kan uppkomma.

En del aspergare accepterar inte psykiatrins synsätt som det enda rätta. Bland annat därför att det är negativt och fråntar aspergarna makten över sin identitet. Därför har de skapat andra mer positiva sätt att se på aspergerpersonligheten.

Några akronymer:
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADHE Attention Different Hyperactivity Enhanced (Andets radikalbok)
AS Aspergers syndrom
DAMP Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception (ungefär som ADHD)
DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders
HFA Högfungerande autism (diagnosen autism med IQ>70)
NPF Nya Psykologiska Funktionssätt (Andets radikalbok)
NPF NeuroPsykiatriska Funktionshinder (Psykiatrins uttolkare)
NT Neurotypisk (här: person som ej har autismtillstånd.)

Denna text är huvudsakligen hämtad från vår bok: Torbjörn Andersson. (2009). Asperger och HF autism – Radikala perspektiv. Andet utbildning och förlag. Gästbok för Asperger-info


Uppdaterad: 2010-01-31

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom
Nike Air Max Pas Cher Nike Air Max Pas Cher Nike Air Max 90 Pas Cher Bottes UGG UGG Pas Cher Bottes UGG Bottes UGG Femme Ugg Bottes UGG Bailey Button UGG Pas Cher Billiga adidas mjukisbyxor Billiga adidas.com Billiga adidas fotbollsskor Billiga adidas gazelle Billiga adidas store Billiga adidas shorts